Psykoterapi

Der er mange grunde til at vælge at gå i samtaleterapi.

Herunder kan du se en række eksempler på svære livssituationer.

  • Måske ønsker du at få styrket dit selvværd
  • Det kan være du har problematiske relationer til din partner, dine børn, forældre, kollega eller leder.
  • Det kan også være at du lader andre overskride dine grænser og har svært ved at sige fra.
  • Måske oplever du indre tomhed eller meningsløshed
  • Du kan være i akut krise på grund af en voldsom hændelse som overgreb, vold, tab, skilsmisse eller alvorlig sygdom.
  • Måske lider du af belastende følelser som angst, panik, tristhed, indre tomhed, jalousi, lav selvværdsfølelse, stress eller uoverkommeligheds-følelser i hverdagslivet.
  • Eller mangler glæde og energi i dit liv, er deprimeret eller angst og har måske svært ved at forstå meningen med livet.
  • Måske dulmer du dig med alkohol eller andre rusmidler og erkender nødvendigheden af at forholde dig til dit forbrug eller din afhængighed.
  • Psykoterapi vælges også af mennesker, der ønsker at videreudvikle sig og finde vejen til indre personlig kraft, velvære og spiritualitet, som den enkelte forstår det.

Temaerne og grundene til at gå i terapi kan altså være mange forskellige. Samtaleterapi sigter på at gøre din forståelse og accept af dig selv tydeligere, så du får lettere ved at gøre det, der er godt og rigtigt for dig, og at du føler dig ligeværdig og godt tilpas med de mennesker du omgås – og dermed får det bedre med dig selv og andre.

Samtaleterapi tager udgangspunkt i, hvordan du har det lige nu. Med dig selv og dine omgivelser. Ingen af os kommer gennem livet uden at opleve kriser, og nogle gange kan det være nødvendigt med støtte og hjælp udefra til at komme videre.

Praksis